مسابقات کلوپ فریمان درسال ۱۳۹۸

محسن شهسوار پورفریمانی   ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۴

محسن شهسوار:
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
🕊 بهار۹۸ رابه تمام مربیان ایران🕊
عزیز تبریک عرض میکنم 🕊
🌻بسم الله الرحمن رحیم🌻
السلام علیک یا علی ابن الموسی الرضا

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
احتراما به اطلاع کلیه دوستان عزیز و علاقه مندان به این رشته ورزشی مهیج میرسانم کلوپ کبوتران نامه بر شهرستان فریمان
به مدیریت جناب آقای محسن شهسوارپور در راستای پیمان و تعهد بعد از دو سال اقدام به اولین مرحله از دومین دوره مسابقات خودرا در روز جمعه۹فروردین حدفاصل نیشابور سبزواردر سال ۱۳۹۸ برگذار میگردد این بار با عزمی راسخ تر باپشتوانه و دعای خیر شما بزرگواران.

1.جناب آقای علی اصغرجهانی
تحویلی ۱۱ برگشتی ۱۱
ساعت رهاسازی ۹:۳۰
ساعت برگشت ۱۱:۵۰
2جناب آقای محسن شهسوارپور
تحویلی ۲۲ برگشتی ۲۲

ساعت رهاسازی ۹:۳۰
ساعت برگشت ۱۱:۱۰
3.جناب آقای محمدسلیمانزاده
تحویلی ۱۰ برگشتی ۱۰
ساعت رهاسازی ۹:۳۰
ساعت برگشت۱۱:۳۸
4.جناب آقای مسعودلطفی
تحویلی ۶ برگشتی ۶ ساعت رهاسازی ۹:۳۰
ساعت برگشت ۱۱:۴۹
5.جناب آقای محمودصفدری
تحویلی ۶ برگشتی ۵
ساعت رهاسازی ۹:۳۰
ساعت برگشت۱۱:۱۶
6.جناب آقای حمیدسرکوهی
تحویلی ۷ برگشتی ۶
ساعت رهاسازی۹:۳۰
ساعت برگشت۱۱:۱۷
7.جناب آقای محمدخنده خوش
تحویلی ۸ برگشتی ۷
ساعت رهاسازی۹:۳۰
ساعت برگشت۱۱:۲۶
۸.جناب آقای محمدنصیرزاده
تحویلی ۵ برگشتی ۵
ساعت رهاسازی۹:۳۰
ساعت برگشت۱۱:۳۷
۹.جناب آقای علی عبدالهی
تحویلی ۱۰ برگشتی ۸
ساعت رهاسازی ۹:۳۰
ساعت برگشت ۱۱:۴۷
۱۰.جناب آقای جوادمالدار
تحویلی ۸ برگشتی ۶
ساعت رهاسازی۹:۳۰
ساعت برگشت ۱۸:۱۵

آخرین تایم مسابقه
لازم به ذکراست برای تمام پرندهایی که برای مربیان عزیز در هردو مسابقه آخر مقام کسب کنندحکم قهرمانی گواهی معتبرازمدیریت محترم دریافت مینمایند🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
*مدیر کلوپ محسن شهسوار*🕊
*شماره تماس*09155590122
*مسئول برگذاری مسابقات*
حمیدسرکوهی🕊
شماره تماس 09156212638
باتشکراز داوران محترم
جناب آقای رضا سنگک مدیریت کلوپ نیلشهر
جناب آقای جمشیدقربانی مدیریت کلوپ تربت جام
داورین ناظر
جناب آقای علی رضا پهلوان
جناب آقای امیدعرفانیان
تاریخ دقیق مسابقات بعدی باشرایط جویی انشالله به زودی اعلام میشود
برای همه ی عزیزان آرزوی موفقیت دارم .
پیروزو سربلندباشید
ارادتمندشمامحسن شهسوار
بهار۱۳۹۸
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻