قوانین کلوپ کبوتران مسافتی فریمان

بسم الله الرحمان الرحیم
قوانین ومقررات سومین دوره مسابقات
کلوپ کبوتران نامه بر شهرستان فریمان
1-مسیرمسابقه جاده تهران .مقصد مسابقه فریمان درسال98 -1397-
2-احترام کامل به موازین و مقررات جمهوری سلامی وحفظ وشعونات سلامی در تمامیه فعالیتهای باشگاه لازم الاجرا میباشد
3-مبلغ ثبت نام اولیه 100000تومان میباشدکه بعد از اتمام مهلت ثبت نام برگشت داده نخواهد شد
4-مسابقه با حضور پرورش دهندگان کبوتران مسافتی در شهرستان فریمان بر گذار میگردد
5-این مسابقه در ۳مرحله انجام خواهد شد
6-تاریخ مراحل مسابقه با توجه به شرایط جوی قابل تقیر میباشد
الف-مرحله اول ۱۱۴کیلومتر هوایی
مبلغ ورودی 100000هزارتومان
ب-مرحله دوم ۲۴۵کلیومتر هوایی
مبلغ ورودی 150000هزار تومان
ج-مرحله سوم ۵.۵ کیلومتر هوایی
مبلغ ورودی ۲۵۰0000 هزارتومان
7-هزینه ی هر مرحله از مسابقات قبل از مسابقه از شرکت کنندگان در یافت میگردد
8-کلیه شرکت کنندگان موظف میباشند که راس ساعت تعین شده حضور و پرندگان خود را تحویل نمایند در قیر این صورت هیئت اجرای هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت
9-هیئت داوری این دوره از مسابقات به عهده افرادی غیر از اعضای شرکت کننده میباشند
10-صدور شناسنامه جهت پرندگان به مدت 72ساعت بعد از رهاسازی به عهده هیئت اجرای میباشد
11-تمامی مبالغ جم آوری شده صرفا جهت هزینه های اجرای مسابقه میباشد و مابقی اول تا سوم به عنوان جایزه اهدا خواهد شد که به ترتیب 50%و30%و20%
12-هرگونه تخلف و توهین و سر پیچی از مسابقه به منزله حذف از مسابقه میباشد
13-این مسابقه در جهت ارتقا سطح دانش و فرهنگ سازی و همچنین آگاهی عموم مردم با این ورزش و سالم سازی فضای جامعه به پرورش دهندگان عزیز و زحمتکش میباشد
14-کلیه شرکت کنندگان تمامیه اختیارات و امور اجرای مسابقه را به هیئت اجرای واگذار نموده و حق هیچ گونه دخالت و یا اعتراض را نخواهد داشت
۱۵-تمامیه شرکت کنندگان با اطلاع و آگاهی و در کمال صحت و سلامتی عقل در این مسابقه شرکت نموده و حق هیچ گونه شکایتی در مرجع قضایی نسبت به هیئت اجرای را نخواد داشت

باتشکر و احترام از تمامیه عزیزان

1-مدیریت کلوپ شهرستان فریمان محسن شهسوار
تلفن09155590122
2-مدیریت مالی کلوپ فریمان حسن جعفری
تلفن09158042760
3-مدیریت فنی کلوپ فریمان علی عبدالهی
تلفن09333769592
4-مدیر تدارکات کلوپ فریمان اصغرجهانی
تلفن09387005847
5-مسئول اجرای مسابقات کلوپ فریمان حمید سرکوهی
تلفن 09156212638

پیروز و سربلند باشید

آخرین بروزرسانی در ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۹